• PARADOKS: Artikkelforfatteren mener det er et paradoks at de dårligste og mest behandlingstrengende pasienter i dag transporteres til Oslo. FOTO: ARKIV

Kun ett alfa-sykehus på Agder!

Sykehusledelse og politikere har ikke tatt inn over seg at to alfa-sykehus aldri kan fungere bra i samme revir når begge enheter støtter seg til en strategiplan full av likeverd og funksjonsdeling.