Gjør noe med sykepleiermangelen

Det er ingen yrkesgruppe jeg ser så opp til som sykepleierne i alle funksjoner.