Steng ute dopere

De andre doper seg, vi gjør det ikke. Eller det gjør vi jo, men det er aldri med vilje.