Opstads sleivspark

Når Opstad påstår at Agder Teater aldri har hatt noen respekt for Henrik Finnes kunst, er dette en påstand uten rot i virkeligheten.