Pensjonistpartiet og stemmegivning

Helge Refsnes og Odd A. Salvesen fra Pensjonistpartiet driver med politisk "tåkelegging" (hhv. torsdag 17. og tirsdag 22. oktober).