Uriktig om skolevalgene

Kampanjejournalistikk fra avisens side mot de rødgrønne.