Hvorfor KRLE?

Jeg ser på dette forslaget som en krenkelse mot andre livssyn.