Selvstyre i Lillesand?

Lillesands ordfører er misfornøyd med at innbyggere, fylkesutvalg, fylkesmann, fylkesrådmann, vegvesen mm har brukt høringsrunden til å komme med kritiske bemerkninger til Lillesand Kommunes ønske om å gjenåpne Fv-402 for biltrafikk i begge retninger.