Stadig flere kutt i eldreomsorgen!

Vi må bruke noen flere av våre oljemilliarder på våre eldste