• DOKUMENTASJON: Artikkelforfattaren peiker på at arkivering av til dømes elevdokumentasjon i skulane er på veg frå papirarkiv til fullelektroniske løysingar, men at ingen av dei fullelektroniske systema tilfredsstiller krava til langtidsbevaring. FOTO: ARKIV

Elevdokumentasjon – gløymt og forsømt?

Kva for dokumentasjon blir bevart for ettertida i dagens grunnskule?