Omland til Tinget?

Kva syn har Omland på helsepersonells reservasjonar mot abortinngrep?