Langsiktig ansvar

Det er bra at politikere tenker langsiktig.