• barn+lek (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Feil om kontantstøtten

Kommunen tjener penger på at mor eller far velger å være hjemme med sitt barn.