Jødehets

Suvatne kommenterer Jan Pedersen og hans innlegg 16. juni.