• PCI: Fra PCI-senteret på sykehuset i Arendal. FOTO: Arkiv

Hjerteinfarkt på Sørlandet sykehus

Alle som bor på Sørlandet – uansett bosted — kan være trygge på at de får rask og god behandling ved et akutt hjerteinfarkt. Sørlandet sykehus tilbyr utmerket hjertebehandling, også i nasjonal målestokk.