• FATTIGE LAND: Artikkelforfattaren ynskjer å setje fokus på at investeringar i dei fattige landa må komme landa og innbyggjarane til gode og ikkje forsvinne i skatteparadis. FOTO: SCANPIX

Kamp mot ran av utviklingsland

Skatteunndraing er eit stort internasjonalt problem. Både rike og fattige land taper store summar, men dei fattige landa er mest sårbare og blir ramma hardast.