Viktig pilotprosjekt

Pasienter innen rus og psykiatri risikerer å bli kasteballer i en byråkratisk runddans mellom sykehus og kommune.