• BEMANNING: Det er meldt fra om svak prestebemanning til departementet i flere runder, og Riksrevisjonen har beklaget at tilbakemelding ikke er gitt, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Scanpix

Folkekirken mangler prester

I mai i fjor slo Stortinget fast at Den norske kirke forblir Norges folkekirke.