Byggehøyder i Murbyen

I Fædrelandsvennen 8. november uttrykker Svein Gitlestad massiv støtte til investor Tore Hansen-Tangen – som, sammen med investorkollega Valter Grov – ønsker kommunal godkjennelse til å sette opp en 4-etasjes boligblokk vest i kvartal 57 i Kristiansand, kvartalet mellom Kirkegaten og Tresse ut mot Gjestehavnen.