Foto: Siri Hardeland

«Trykkefrihed bør finde sted»

Dette sitatet fra paragraf 100 i Grunnloven av 1814 leder meg til i dag å hylle den første avisredaktør her i landet som utfordret makten, kongemakten, embetsmennene og kirken. Det var åpenbart dansken Matthias Conrad Peterson (1761-1833).