• Likestillingsarbeid er mer enn bare prinsipielt viktig. Likestilling handler om gevinster både på det personlige, det organisatoriske og på et samfunnsmessig plan. Likestilling lønner seg økonomisk, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Vi trenger likestilling og mangfold for å møte fremtidens utfordringer

Fredag 13. januar lanserte Senter for likestilling ved UiA og Agderforskning likestillingsmonitoren for Agder.