Aftenposten offentliggjorde i går en rapport fra Statskonsult som kritiserer regjeringen for manglende innsats for å fremme norske interesser. I løpet av de siste fem årene har Norge vært forpliktet til å gjennomføre 100 større lovendringer som følge av internasjonale avtaler.Hele 56 prosent av lovendringene skyldes EØS-avtalen, hvor Norge har forpliktet seg til å innføre EUs lovgivning i norsk lovgivning.Under EU-striden i 1994 ble det demokratiske underskuddet i EU trukket fram som et ankepunkt mot norsk medlemskap. I dag konkluderer Statskonsult med at det er Norge som nå opplever et demokratisk underskudd i lovgivningsprosessen fordi vi passivt må tilpasse oss lover som vedtas av EU-organer hvor vi ikke er representert og kan gjøre vår innflytelse gjeldende.Dette er norsk «sjølvråderett» anno år 2000, seks år etter vi stemte nei til EU. Og fortsatt er det dem som mener at et norsk ikke-medlemskap sikrer oss en større handlefrihet.