UDI-skandalen

UDI-saken som nå er rullet opp av Graver-utvalget, er en skandale. Både politisk og juridisk. Stikk i strid med politiske retningslinjer har direktoratet gitt nærmere 200 irakere oppholdstillatelse.