Asylbarna

Mer enn 400 barn har vært lenger enn tre år i asylmottak her i landet. Det er en helt uholdbar situasjon, for asylmottak er ment som en midlertidig løsning. Å bo på mottak i årevis er en stor påkjenning for alle, og mest for barna.