Utrolig uskjønnsomt

Statsrådene Sylvia Brustad og Erik Solheim har kommet i søkelyset de siste dagene etter at de har kjøpt seg barnehageplasser og dermed sneket i barnehagekøen i bydelen deres i Oslo.