• Innsenderen skriver om frykten for å bli utsatt for vold av ungdomsgjenger i Kristiansand. FOTO: Kjartan Bjelland

Terrorfrykt i Kristiansand

Vi snakker om terrorfrykt i lørdagens utgave av God Helg, terror slik vi har sett det i mange storbyer.