• FOTO: Mike Tombs

Vi kan ikkje friskmelde klimaet

Alf Melling både overtolkar og delvis feiltolkar ein forskingsrapport om klima i lesarinnlegg i Fædrelandsvennen.