Avgifter og miljø

Politikere og byråkrater i Kristiansand skiller seg lite fra kolleger i resten av landet når det gjelder troen på at avgifter er eneste vei å gå for å endre folks holdninger.