På tide med andre boller?

Øk innsatsen i skolen på mat— og helseområdet. Det vil være en ressursbruk som direkte vil slå ut i form av reduserte helseutgifter og andre kostnader i samfunnet.