Søppel

Det varsles en økning i søppelavgiften for innbyggerne i kommunene i og rundt Kristiansand.