Bibellesning og bibelvitenskap

Noen bibelbøker var hevet over enhver tvil, mens det var debatt om andre. Strengt tatt er denne debatten ennå ikke avsluttet.