"Med mandat til å drepe"

Forsvarsledelsen anklager forfatterne av boka "Med mandat til å drepe" for å bryte taushetsplikten.