Nytt professorat styrker konkurranseevnen

NODE-nettverket overrakte nylig et gaveprofessorat i mekatronikk til UiA. Professoratet skal styrke den lokale klyngen av leverandører til den globale olje— og gassindustrien og knytte Sørlandet tettere opp til ledende nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer.