Trivsel i sentrum

Syd-Kvadraturen Vel har tradisjon for å klage på aktiviteter og forlystelser som naturlig hører hjemme i et bysentrum.