Markedet som alle tings mål

Selv inntak til studier i Norge foregår nå etter markedsprinsippet: de som har flest søkere, har høyest inntakskrav.