Tronen etter Jens

Uvanlig mange i Aps ledersjikt trekker seg fra Stortinget etter neste valg.