Konkursene

Per utgangen av august hadde 237 foretak gått konkurs på Sørlandet i år.