Lykkeland?

Bare til sykepenger bruker staten ca. 30 milliarder kroner i året — og hver dag er 120 000 arbeidstakere sykemeldte.