Obama og klimaet

Med Barack Obama har USA inntatt en pådriverrolle i klimaarbeidet. Den amerikanske presidenten kommer til FNs klimakonferanse i København i neste uke med konkrete mål for utslippsreduksjoner.