Bråk, læring og usannheter

Faglig kvalitet og skoleresultater følger ikke tykkelsen på den norske stats lommebok.