Viktig prinsipp

Skatteoppgjøret for 2009 er lagt fram og som vanlig blusser diskusjonen om offentliggjøring av tallene opp.