Kamp for sentrale verdiar

Sterke krefter med religiøs tru på marknad og privatisering kan rive vekk grunnlaget for vår solidariske velferdsmodell.