Sørlandsk levesett

KrFs Steinar Kristiansen skal jobbe heltid fram mot valget i september i kampen for det sørlandske levesettet.