Et fikenblad til besvær

Hvor går grensen for hva en politiker verbalt kan tillate seg, og går det i det hele tatt en grense for hva media kan bruke det til?