Utidige sluttpakker

Inntil staten overtok sykehusene i 2002, var det aldri snakk om sluttpakker i helsesektoren.