Fanget i mikrogjeld?

Mikrofinansbanker, med eller uten støtte fra Norge, vil fortsette å tilby mikrofinans fordi fattige mennesker vil fortsette å etterspørre finansielle tjenester så som sparekonti, forsikring og lånemuligheter. Denne etterspørselen skyldes at inntektene og utgiftene til fattige mennesker er sterkt varierende og at de varierer i uttaket.