Kommunestruktur for fremtiden

Det skjer nå en så rask sammenveving av lokalsamfunnene i landsdelen at dette bør være det viktigste argumentet for kommunesammenslåing.