EU-program for livslang læring

Nær 100 skoler i Europa har meldt sin interesse for å samarbeide med skoler i Iveland og Birkenes.