• Den svenske «bestem selv»-politikken har medført stor opphopning av asylsøkere og bosatte flyktninger i noen få byer og bydeler. I bydelen Rosengård (bildet) er 90 % av innbyggerne innvandrere, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Om innvandring og parallellsamfunn - hvorfor er det forskjell mellom norske og svenske byer?

Hvorfor har ikke Oslo og andre større byer utviklet seg i retning av Gøteborg, byen med segregerte bydeler, høy kriminalitet og parallellsamfunn?