• Innsenderne vil ha et videregående skoletilbud i Søgne. Bildet er fra dagens skole i kommunen. FOTO: Kjartan Bjelland

Skolebruksplan frem mot 2030

Vest-Agder skolen skal gi unge i fylket kunnskaper og ferdigheter som de trenger for å kunne delta i samfunn og arbeidsliv. Skolene skal organiseres slik at det skapes et best mulig læringsmiljø.